Vítejte na stránkách firmy 4FIT CONSULTING, s.r.o.

Reference

Přenosová zařízení v uzlu Praha
Zapojení přenosových zařízení z koridorových tratí do uzlu Praha

Rekonstrukce PZS v km 25,852 trati Nymburk - Rumburk
Rekonstrukce přejezdového zařízení

Rekonstrukce OV v žst. Prackovice
Instalace systému elektrického ohřevu výhybek

Rekonstrukce kabelu 6 kV Teplice – Bohosudov
Liniová stavba
Rekonstrukce kabelu VN 6kV napájející podél trati - zařízení zabezpečovacího zařízení

Rekonstrukce přejezdového zařízení Mlýny
Zrušení mechanických závor na úrovňových přejezdech - instalace přejezdového zařízení se světelným zabezpečením.

Stabilizace skalních věží Děčín - státní hranice
Sanace skalní věže umístěné v horním patře skalních útvarů nad tratí
Děčín – státní hranice v úseku km 11,350 – 11,700

Rekonstrukce mostu v km 3,553 Liberec – Harrachov
Výměna ocelové nýtované konstrukce s mostnicemi za novou konstrukci, kterou tvoří plnostěnná ocelová svařovaná konstrukce s dolní mostovkou s průběžným štěrkovým ložem

Náhrada KO 50Hz na PZS v km 115,285 a 115,378 včetně TZZ Železný Brod - Malá Skála
Liniová stavba
Výměna kolejových obvodů

Rekonstrukce tratě Malá Skála - Turnov km 115,978 - 123,459
Liniová stavba
Rekonstrukce kolejového svršku

Kavčí Hory Office Park – FIT OUT – ICZ
Klientské vestavby – řešení interiéru novostavby

Kavčí Hory Office Park – vestavba bistra a restaurace
Klientské vestavby – řešení interiéru novostavby

Ke stažení

• Zákon 309/2006 Sb.
• NV 591/2006 Sb.
• Rizikové práce NV 591/2006 Sb.
• Oznámení dle NV 591/2006 Sb.
• Plán BOZP


Odkazy

Koordinátor BOZP
Bozpinfo.cz