Vítejte na stránkách firmy 4FIT CONSULTING, s.r.o.

Hlavní strana

Společnost 4FIT CONSULTING, s.r.o.

Jsme profesionální firma, která se specializuje na plněním zákonných povinností zadavatelů staveb (investorů, stavebníků) v oblasti BOZP při přípravě a realizaci jejich projektů.
(Koordinátor BOZP- zákon 309/2006Sb. a NV 591/2006 Sb.)

Neustále se zvyšujícím tlakem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na stavbách, byly v EU zavedeny nové povinnosti účastníků výstavby ke zvýšení bezpečnosti práce na staveništích, mezi které patří Koordinátor BOZP a Plán BOZP. Vydáním zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a souvisejících právních předpisů, vzniká pro většinu stavebních projektů, potažmo zadavatelů a investorů povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi.

Povinnosti zadavatelů staveb (investorů, stavebníků):
Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, je zadavatel stavby povinen:
• určit koordinátora BOZP
• zpracovat plán BOZP
• zpracovat a zaslat oznámení o zahájení prací na OIP
Více zde.

Koordinátor BOZP:
Zřízení této pozice nařizuje investorům zákon 309/2006 Sb. Zadavatel stavby je povinen zajistit činnost koordinátora na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele.
Činnosti a funkce koordinátora BOZP
Více zde.

Nabídka služeb:
Zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. Více zde.

Reference:
Seznam realizovaných projketů
Více zde.


Zahraniční praxe jednoznačně dokazuje, že přítomnost koordinátora BOZP na stavbách vede ke snižování úrazovosti ve stavebnictví. V zemích Evropské unie takto došlo ke snížení smrtelných pracovních úrazů o více než 25%.

Ke stažení

• Zákon 309/2006 Sb.
• NV 591/2006 Sb.
• Rizikové práce NV 591/2006 Sb.
• Oznámení dle NV 591/2006 Sb.
• Plán BOZP


Odkazy

Koordinátor BOZP
Bozpinfo.cz